Jiří Havelka

Režisér, autor a herec žijící a tvořící převážně v Praze.

Narodil se roku 1980 v Jihlavě. V roce 2002 absolvoval DAMU, obor režie alternativního a loutkového divadla. Svou divadelní práci od začátku zaměřuje na kolektivní improvizaci jako metodu tvorby originálních autorských inscenací. Jeho hry často leží na pomezí činoherního a alternativního, až pohybového či výtvarného divadla. Není proto divu, že v prvních letech po absolvování byl nejvíce spojen s pražským Studiem Ypsilon, kde s generačně spřízněnou částí souboru vytvořit řadu tematicky navazujících autorských inscenací, z nichž největší pozornost vzbudilo originální divadlo o divadle Drama v kostce (2005, nominace na Cenu divadelních novin) a novinka Kam vítr tam pláž (2008, nominace na Cenu Divadelních novin v kategorii alternativní divadlo), která přenáší windsurfing na jeviště. Spoluprací s „velkým“ souborem „Ypsilonky“ vznikla např. úspěšná koláž z života a tvorby Alfreda Jarryho Nadsamec Jarry (2006). V rámci doktorandského studia a částečného pracovního úvazku na DAMU vytvořil se studenty jejich absolventská představení, např. jakýsi trenažér reality v inscenaci Člověče, zkus to! (2006, Cena festivalu Zlomvaz, Cena časopisu Reflex) nebo Velmi společenské tance (2008, nominace na Cenu Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo) a naposledy divadelní dokumentární rekonstrukci činů bratří Mašínů Já, hrdina. ermutačním opakováním jedné banální situace vznikla v Dejvickém divadle Černá díra (2007, 1.–3. místo v anketě DN Inscenace roku) a v HaDivadle zdivadelněním Einsteinovy Teorie relativity Indián v ohrožení (2008). V tomto roce získal Cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku. Po odchodu ze stálého angažmá v Ypsilonce rozvíjel spolupráci s divadlem Na zábradlí (autorský Ubu se baví – 2010 či nonverbální Šílenství - 2014),  s Divadlem na Vinohradech (Tylova Fidlovačka – 2010) i se zmiňovaným HaDivadlem (Svět v ohrožení - 2012 ). Režíroval také několik mezinárodních projektů, např. českoněmecký EXIT 89 (2008) či koncertní show s britskými The Tiger Lilies Zde jsem člověkem! Here I am Human! pro Divadlo Archa nebo několik českokanadských projektů zahrnujících účast indiánských herců. Výjimečně inscenuje i dramatické texty, převážně původní, současné, např. v Dejvickém divadle text K. F. Tománka převedl do jevištního komiksového westernu Wanted Welzl (2011). V posledním období je jeho činnost úzce svázána s „domovským“ souborem Vosto5, jehož je členem. Tato skupina dlouhodobě vnáší do českého divadla čistou improvizaci, slovní žongláž, perzifláž a mystifikaci, především na česká národní témata, například v akrobaticko-bojovo-pohybové inscenaci Pérák. Na jméně nezáleží. Rozhodují činy (2011) či v kritikou ceněné Dechovce (2013 – Cena Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo). S Vosto5 též uskutečňují originální divadelní invaze do veřejného prostoru s názvem Druhé město. V oblasti tanečního divadla spolupracuje nejvíce se skupinou Vertedance, jejich Korekce (2013), při které se tanečníci nehnou z místa, vyhrála Českou taneční platformu i Cenu Divadelních novin v kategorii Taneční a pohybové divadlo. V oblasti loutkového divadla se nejvíce prosadil nonverbálním iluzionistickým filmovo-průkopnickým Posledním trikem George Meliese (2013 - Cena Divadelních novin v kategorii Loutkové divadlo, Cena Erik za nejlepší loutkovou inscenaci roku). Jako pedagog DAMU dovedl svůj první herecký ročník k absolvování inscenací Regulace intimity (2014), kde v jedné řadě stojící mladí herci otevřeně sdílejí s publikem svůj vnitřní svět.  Jeho hry pravidelně získávají hlasy v anketě Inscenace roku a jsou zvány na prestižní festivaly v Čechách, ale též v Polsku, Slovensku, Německu, Finsku, Rakousku, Irsku, Španělsku, Bulharsku, Slovinsku a dalších.  Při festivalech často vede workshopy zaměřené na osvojení elementárních prvků divadelního jazyka.

Ve svých autorských hrách vždy zkoumá možnosti divadelního časoprostoru, tvorby divadelní iluze a zdůrazňuje jedinečnost divadla jako nástroje přímé komunikace. Hledá novou roli pro divadlo ve věku virtuálních médií a nalézá ji především v síle imaginace, herním principu a sdílené tělesné přítomnosti.

Příležitostně moderuje kulturní pořady v České televizi (Letadlo, Hotel Insomnia, Tečka páteční noci, Magnesia Litera), objevil se v několika filmech a seriálech.

Od srpna 2011 je vedoucím katedry Alternativního a loutkového divadla (KALD) DAMU.